FAQ – Frequently Asked Questions!FAQ – Frequently Asked Questions!

På denna sida hittar du det mesta du behöver veta för att få bättre koll som beställare av professionella streaming och AV-tjänster. Många av dessa saker känner du säkert redan till, men de finns där för att också nya beställare snabbt ska kunna uppdatera sig och få en bättre koll.

Här hittar du bl.a. 11 enkla tips som ger dig ett stöd utifrån vårt perspektiv och som också innehåller information om våra behov och krav på exempelvis Internet vid streaming.

Sidan är under ständig utveckling och kommer inom kort också innehålla informationsfilmer och andra tips.

Så stay tuned!

11 enkla tips!
Som kan hjälpa dig bli en ännu bättre beställare!

När vi anlitas för uppdrag där vi får bristande kännedom om förutsättningar så riskerar utrustning, produktionsplanering och genomförande bli fel dimensionerad p.g.a. faktorer som vi ej känner till. Dessa faktorer minskar den tid som vi avsatt för att få allt tekniskt på plats och riskerar skapa onödig frustration vilket sammantaget riskerar att både öka kostnad och försämra resultat.

Vi vill därför med nedanstående 11 enkla tips belysa och ge en inblick i några av de faktorer som vi behöver ha kännedom om och som är avgörande för att vi ska kunna skapa en korrekt offert och ha bra förutsättningar vid levererans av uppdraget.

Delar av 11 enkla tips i detta dokument kan vara av teknisk karaktär men måste nämnas för att de fyller en mycket viktig funktion.

Vår idé med dokumentationen är att den förutom att belysa vad och varför, också ska kunna fungera som ett stöd när ni väljer plats eller anläggning för ert event. Informationen kan med fördel kan delas med lokal/anläggning för att säkra att de faktorer som rör deras del av leverans, motsvarar våra och era tekniska behov.

Ni är varmt välkomna med frågor och funderingar gällande dessa tips.

Trevlig läsning!


1. Grunduppgifter

Här finner du information om de grunduppgifter som vi behöver för att kunna allokera rätt resurser på rätt datum…

”Inget kan skapas ur inget.”

2. Kontaktvägar

Dedikerade kontakter ger enkla och tydliga  kommunikationsvägar i synnerhet när beslut om svåra frågor måste tas snabbt..

”Too many cooks spoil the broth”

3. Körschema

Körschema är uppdragets hjärta och ett levande dokument som ser till att alla inblandade har samma information, samtidigt..

”Ordning är när man vet var man inte behöver leta”

4. Internetförutsättningar

Vid streaming och interaktivitet så krävs följande av den internetanslutning vi behöver….

”Internet är för streaming vad vattnet är för sjöfart.”

5. Ljud

Ljud är viktigt och inte alltid så enkelt som det borde, i synnerhet om den ska fungera i olika forum samtidigt..

” Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet!”

6. Ljus

Kameror ser inte bild på samma sätt som våra ögon. De behöver oftast mycket mer ljus för att leverera…

”Kämpa inte ihjäl en skugga, döda den med ljus!”

7. Interaktionsteknik

Hybrimöten där det finns publik i lokal och på nätet och där några också medverkar på distans ställer krav..

”Vår uppkoppling är starkare än avståndet mellan oss.”

8. Visualisering

Ibland ska projektorer, bildskärmar i lokal och streaming bild-produceras med olika komponeringar, simultant..

”Den vise talar om vad han ser, dåren om vad han hört.” 

9. Media & hantering

Det finns en mängd sätt, format och överföringsmetoder som inte alla är att betrakta som bra eller standard..

”Sänd ut vad helst du vill ha tilbaka”

10. Förstudie

Ibland finns ingen eller mycket lite information om förutsättningar och möjligheter. Varför då chansa?

”Billigare än terapi!”

11. Övrigt

Lite information om varför, hur, och vad vi har som utgångspunkt vid alla uppdrag, nästan alltid..

”Ingen ångrar att de har gjort sitt bästa.”