• Visningsmaterial som exempelvis PowerPoint, Keynote, bilder, mm bör vara i formaten 1920×1080, eller 16:9 för att göra sig bäst i både sändning som projektor/bildskärm.
 • Eventuella specialtypsnitt ska skickas med som separat film.
 • Filmer bör vara i formatet 1080P, MOV eller Mp4.

 • Filmer ska ej vara inbäddade i presentationer.
 • Ljudfiler bör vara i formatet WAW eller Mp3.
  Ljudfiler bör skickas som separata filer om de ej är en del av film. Bra format för ljud är Mp3, WAW.
 • Power Pointpresentationer bör vara ihopsatta till en presentation i samma ordning som presentation ska ske för att underlätta vid byte av programpunkt.
 • Vi behöver få allt material som vi ska visa via vår teknik via överenskommen metod eller media vid ett datum som bestäms utifrån omfattning och mängd av material.
 • Materialet ska också vara uppmärkt på samma sätt som det står beskrivet i körschemat för att inte missförstånd ska eller fel ska uppstå.
 • Material ska dock senast 2 dagar innan projekt vara oss tillhanda för att vi ska ha möjlighet att ladda ner, virusscanna ladda upp och encodera för uppspelning i vår teknik.
 • Material som ej är oss tillhanda enligt denna instruktion hanteras i mån av tid och riskerar att ej kunna visas.

 • Mindre uppdateringar kan ske kontinuerligt fram till 2 dagar innan evenemanget, därefter i mån av möjlighet.