• Om förutsättningar är svåra eller ej identifierbara, så föreslår vi en förstudie där vi gör ett besök på aktuell plats och identifierar möjligheterna för en korrekt offert och ett bra utfall.
  • Detta uppdrag kan modifieras och överrenskommas på många olika sätt och omfattning.
  • Utrustningsbehov och annat som ej identifierats eller som det vid förstudien inte finns kännedom om, tillkommer och debiteras löpande.