Möjligheter

Möjligheter

Dagens teknik och utrustning är laddat med en enorm potential, vilket ställer höga krav på att utrustningskvalitet är tillräckligt bra för att vi ska kunna tillgodogöra oss möjligheterna. Vi lägger därför mycket tid och omsorg på att söka och hitta rätt utrustning och på att lära oss innehåll och funktioner så att leveransen från oss alltid landar effektivt och hållbart och med bästa möjliga utfall.

Våra erfarna producenter och projektledare tillhandahåller ett tjänsteutbud som säkerställer att content och genomförande harmonierar och går ”hand-i-hand” med den teknik som vi väljer att rama in den med.

Vi leverera
produktion, projektledning av content, media och teknik och har en flexibel TV-studio i Södertälje som alltid står ”start-klar” för en stor variabel av produktionsbehov.

Tricaster sändningssystem och Panasonics ”line-up” av professionella PTZ-kameror finns med i vår huvudsakliga verktygslåda
som löser de mest komplexa TV, streaming och AV-uppdragen kostnadseffektivt och professionellt.