• Om vi ska sköta visualiseringsbehov på platsen befintliga utrustning så behöver vi ha kännedom om:

  • Vilken typ av mediateknik som finns och vilken typ av inkopplingspunkt samt avstånd till densamma från vår mixplats.
    Ex. rojektor, bildskärm, med HDMI-inkoppling vid scen etc.

  • Ungefär omfattning och vilken typ av media som ska visas. (Ex. Power Point, Keynote, Prezi, filmer, Noll-bild, etc)

  • Om det ska finnas bildmonitor för scen, så behöver vi i förväg identifiera vilka behov och bildkomponeringar som ska visas. (Ex. Power Point i presenter vy, klocka, distansmedverkande, filmer, mm)