Om ljud tillhandahålls av tredje part eller lokal ljudanläggning så gäller följande:

 • Vid streaming tar vi emot ljud från exempelvis talmikrofoner och lokalljud som balanserad left & right signal från ljudutrustning.
 • Om vi också förväntas visa filmer eller annat media med ljud från vår utrustning, så skickar vi ljud som balanserad left & right signal via något som på branschspråk kallas VB.
 • Om vi också har distansmedverkande uppkopplade, så skickas detta ljud från samma källa dvs. VB.

 • Om vi skickar VB så krävs att anläggningen har ”mix-minusfunktion” som eliminerar VB-ljud från det ljud in som får emot ifrån anläggningen.
 • Om ”mix-minus” funktion ej finns, så riskerar vi att få störningar i distansmedverkandes ljud i både lokal och interaktionsenhet. Vi får också fel bildsynkronisering (läpp-synk) på video som visas från vår anläggning.
  *(Detta då fördröjning ljud och bild i 1080/50P är ca: 150ms)

 • Vi behöver även ett uppskattat avstånd mellan ljudanslutningspunkt och vår mix-plats för korrekt kabellängd.

Om vi tillhandahåller ljud för streaming:

 • Behöver vi identifiera vad som ska ”låta” i sändning.
  (Exempelvis talare, dator på scen, band, filmer, mm.)
 • Vi behöver få kännedom om hur många deltagare som samtidigt ska medverka i respektive programpunkt och hur många som totalt ska medverka för att kunna beräkna korrekt antal och rätt sorts mikrofoner.
 • Vi behöver också veta om det krävs handmikrofoner för exempelvis publikmedverkan/frågor.
 • Vi behöver kännedom om andra programpunkter som ej är tal. Exempelvis band, musikframträdande
  För att ha rätt typ av mikrofoner för dessa.


  Om vi också ska hantera ljud i lokalen:

 • Måste vi vid användande av anläggningens/lokalens högtalaranläggning ha kännedom om dess utformning för att se vilka parametrar vi kan ha påverka och ha access till.
 • Om det ej finns en högtalaranläggning i lokalen och vi levererar PA/högtalare så behöver vi veta antal åhörare denna högtalaranläggning ska täcka och lokalens utformning och eventuella egenheter.