Internetanslutning är lika viktigt för digitala möten som vatten är för sjöfart.
Vi förstår att internet stundtals kan kännas som ”Woodo”, då denna del av digitaliseringen
sällan är eller fungerar så enkel som den kanske borde.

Det finns många förklaringar och anledningar till detta.
Ex. så har företag, myndigheter, m.fl. idag så svåra/avancerade säkerhetskonfigurationer att även den
enklaste internetanslutning stundtals känns omöjlig.

Så det gäller att vara väl förberedd och ta frågan på största allvar.

För att förenkla och säkra behoven vid digitala möten så har vi specificerat vårt behovskrav så tydligt vi förmår.

Denna information kan med fördel delas med ansvarig för aktuell lokal så att densamme kan säkra behoven med
sin IT-leverantör eller avdelning.

VIKTIGT!

 • Vårt krav på internet!

 • Vi använder endast kabelansluten internetuppkoppling (RJ45 eller fiberoptisk SPF modell LC)
  aldrig wifi vid streaming och behöver en tydligt anvisad inkopplingspunkt.
 • Vi har med oss ett eget Video-LAN som vi använder för att styra och överföra bild- och ljudkommunikation mellan våra enheter och utrustningar som vi kopplar in i anvisad inkopplingspunkt.
 • Vårt video-LAN har flera IP-adresser i spannet 192.168.11.1-255 och den DNS vi använder är 8.8.8.8-8.8.4.4

 • Den internetanslutning som vi får via anvisad inkopplingspunkt ska tillåta vårt video-LAN att fungera
  utan att krocka med befintliga IP-spann eller lokala brandväggskonfigurationer.
 • Internet uppkopplingen behöver också vara utformad på ett sätt så att det ej förlorar bandbredd
  när exempelvis andra deltagare i via lokalens gäst Wi-Fi kopplar in sig under pågående evenemanget
  och skapar bandbreddsbrist eller riskerar störningar i streaming eller interaktionsuppkopplingar.
 • En god bandbredd för de flesta av våra uppdrag är 100Mbps/ upp och ner.
 • Om vi blir tilldelat ett WAN så behöver vi information om dess adress samt DNS.
 • Om dessa förutsättningar ej finns eller kan garanteras, så behöver överväga alternativet att använda ett
  industrimodem med 4G/5G* uppkoppling som redundant internet.
  *Industrimodem klarar högre uppladdningshastighet än vanliga modem, vilket krävs vid streaming och vår typ av uppdrag.
  *Vi har två olika operatörer i varje modem, Telia och Telenor för att maximera möjlighet till bra uppkoppling.

 • 4G/5G kräver dock att det finns godtagbar täckning på platsen/i rummet/i lokalen.
 • Om internet behov eller 4G/5G-täckning ej kan garanteras, så föreslår vi ett besök på aktuell plats
  för att mäta förutsättningarna.

  PS.

 • Vid streaming och interaktivitet behöver vi också:
 • Veta vilken plattform det ska streamas till. Ex. YouTube, Quickchannel, Facebook.
 • Om det förväntas att program ska streamas till någon annan form av plattform
  med andra stremingmetoder än det vanliga RTMP, HLS, SRT.
 • Behöver vi URL samt stream-key och andra eventuella lösenord till aktuell sändningsplattform. DS.