Vi behöver identifiera era förväntningar av uppdraget så tydligt som möjligt för att bemanning och teknik ska harmoniera med era behov.
Om det finns film, bilder eller andra dokument som kan fungera som underlag för er vision så tar vi gärna emot det.

Finns det ett
utkast till program som visar ert tänkta flöde så underlättar det också vår planering avsevärt
och kan fungera som ett underlag till ett körschema.

 • Ett Körschema visar förutom programpunkter även vilka typer av innehåll som ska visas och när.
 • Den kan också innehålla annan för oss viktig information som exempelvis film, grafik, namn, titel och organisation på medverkande
  och vilka tider vad ska visas.
 • Körschema fungerar också som underlag utifrån vilken vi preparerar och förbereder våra utrustningar inför uppdraget.
 • Ett körschema är ett levande dokument som gör att alla inblandade har samma information före och under genomförandet.
 • Det är viktigt att den som är ansvarig för körschemat informerar alla vid uppdateringar och ser till att den senaste versionen
  är korrekt och finns tillgänglig.
 • Vid bristande planering riskerar våra medarbetare att behöva använda pauser till att justera kompensera dessa brister
  vilket kan minska deras möjligheter.

  PS.
  Planera in pauser och raster i schemat på ett sätt att också vår personal får en dräglig arbetsmiljö
  och hinner göra toalettbesök, sträcka på benen, mm. DS

En mall till ett körschema i xls finns inomkort att ladda ner här på vår webbsida.