Tydlig, rak och enkel kommunikation är kanske det viktigaste för ett lyckat evenemang.
Oavsett om vi projektleder eller bara är leverantör så krävs tydliga kommunikationsvägar mellan alla parter
för att inte uppgifter och information ska ”hamna mellan stolarna”.

 • Vi behöver en dedikerad kontakt hos er, som kan svara på frågor och som har mandat att fatta beslut rörande uppdraget.

  Dvs. en kontaktperson som vi primärt kommunicera med gällande aktuellt uppdrag och som har mandat och ansvarar för att information
  inte hamnar fel.
  Ex. Att vi har den information som gäller och inte behöver söka långa vidarebefordrade mailtrådar med många olika kontakter för information kring eventet.

 • Vi är också behjälpliga av en kunnig kontakt på plats i aktuell lokal/anläggning som också kan svara på tekniska frågor
  och ansvarar för det som krävs och övrigt som gäller lokalt för aktuell plats.

  PS. Vi kan i perioder vara svåra att nå per telefon, då vi sitter i produktion utan möjlighet att svara.
  Om du då istället skickar ett SMS eller mail, så återkopplar vi så snart möjlighet ges. DS