För att kunna skapa en bokning och allokera personal och utrustning och påbörja en offert
så behöver vi ha följande grundläggande information.


Datum och tid

  • Ett korrekt datum.
  • En tid mellan vilken sändningen/streaming/eventet ska ske.
  • ”Get in tid” som anger när vi har tillgång till lokalen för etablering av teknik.
  • En tid när lokalen ska vara utrymd.


Plats

  • Adress och plats där sändningen/streaming/eventet ska ske.
  • Namn eller beskrivning på lokal eller lokaler som ska användas.
  • Vi tar gärna emot bilder eller annan dokumentation om lokalen och gärna en webbadress till densamma så att vi själv har möjlighet att söka kompletterande information.
  • In och ut-lastningsförutsättningar på plats är avgörande faktorer för beräkning av etableringstider.
  • Kännedom om kost och eventuell logi på plats är viktigt, då detta kan påverka och tillkomma om behov föreligger.