Ljus för streaming och inspelning
 • Kameror ser inte bild på samma sätt som våra ögon. De behöver oftast mycket mer ljus för att leverera en bra bild.
 • Ljuset bör också vara konstant. Exempelvis kan ett starkt eller varierande ljusinsläpp från ett fönster ge sämre bildkvalitet.

 • Tänk på att andra källor så som ex. LED väggar, mm placerade bakom personer som filmas, kan om de inte är rätt anpassade
  och placerade på ett korrekt avstånd, ge en försämrad bildkvalitet.
 • Tänk också på att om medverkande personer går i projektorbild, så skapar det felaktig färg
  och ljusförhållanden på personen när densamme är i kamerabild.
 • Ljus som används bör också av tillverkaren vara specificerat ”flicker fritt” för att ej blinka eller flimra i kamerabilden
  och ha ett CRI värde på minst 95 för att ge korrekt färgåtergivning.
 • Om vi ska leverera ljus och eventuellt miljöljus så behöver vi veta:

 • Ungefärlig storlek på scen, höjd i tak och eventuell möjlighet att placera ljusstativ för scenljus.
  (Vissa lokaler är trånga eller har andra egenheter som kan göra det svårt att placera stativ på ett bra sätt)

 • Hur stora yta och vilken typ av ytor som ett eventuellt miljöljus ska belysa.